Image 05

Jako nieliczni wśród krajowych producentów podjęliśmy się budowy urządzeń siłowni zewnętrznych bazujących przy ich projektowaniu głównie na modułowych rozwiązania ich konstrukcji.

Modułowe podejście do projektowania konstrukcji pozwala na konfigurację siłowni zewnętrznych zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów. W oparciu o oferowane przez nas standardowe moduły można budować urządzenia fitness o różnorakich funkcjach, doskonalące wszystkie czynności ruchowe, jednocześnie zapewniające bezpieczeństwo.

Stale poszerzamy ofertę modułów zgodnie z rozwijającą się wiedzą i wymaganiami rynkowymi. Pozwala to na ciągłe doskonalenie i przystosowanie urządzeń do oczekiwań naszych Klientów.