Fundusze unijne

FIRMA FENSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany w ramach pn. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.f

Schemat wsparcia: Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Opis przedsięwzięcia:

Projekt polega na dywersyfikacji działalności poprzez wprowadzenie nowej usługi z zakresu uzupełnienia świadczonych usług, polegające na usłudze zakuwania węży będących częściami niezbędnymi dla kompleksowego montażu i późniejszego użytkowania placów zabaw oraz wprowadzenia nowego produktu, jakim są nowe urządzenia linowe urządzenia linowego placów zabaw.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

  • Liczba zakupionych środków trwałych (szt.): 2 

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wprowadzonych nowych produktów/usług lub nowych metod produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19: 1;
  • Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC).

Wartość projektu: 30 370,00 zł

Wartość dofinansowania: 18 765,20 zł

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas: