Opis techniczny:
  • Konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy C25/30, oraz elementów stalowych ocynkowanych ogniowo,
  • Urządzenie występuje w wersji o wysokości: 350mm , 600mm , 700mm , oraz 980mm,
  • Bank 350 – Kicker montowany jest jako samodzielny element- wyskoczni,
  • Zakazuje się łączenia dwóch Bank 350 w “zjazd-najazd” tzw. Spine,
  • Wszystkie elementy betonowe są impregnowane preparatami i malowane farbami PILBET.

Podobne produkty