Opis techniczny:
  • Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych 51×2,9mm,
  • Wszystkie elementy metalowe w urządzeniu ocynkowane są metodą ogniową,
  • Wszystkie rury zakończone zaślepkami,
  • Do zalania otworów fundamentowych należy użyć betonu co najmniej klasy B20.

Podobne produkty