Opis techniczny:
  • Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych 60,3×2,9mm,
  • Wszystkie elementy metalowe w urządzeniu zabezpieczone są antykorozyjnie,
  • Rurki w wykopach zalewać betonem klasy co najmniej B20.

Podobne produkty