Opis techniczny:
  • Konstrukcja urządzenia wykonana z trzech elementów tj. Bank 600 + dostawka 980 + dostawka 1500, Elementy te wykonane z betonu klasy C25/30, oraz elementów stalowych ocynkowanych ogniowo,
  • Urządzenie dostępne jest w wersjach o wysokości: 350mm , 600mm, 700mm ,oraz 980mm,
  • Bank 1500 może być montowany jako samodzielny, lub może być częścią większego zestawu,
  • W przypadku gdy Bank 1500 jest częścią większego zestawu, elementy zestawu łączy się za pomocą blach łącznikowych ocynkowanych o grubości 5mm i śrub z łbem stożkowym,
  • Zakazuje się łączenia dwóch Bank 1500 w “zjazd-najazd” tzw. Spine,
  • Wszystkie elementy betonowe zabezpieczane są przed działaniem czynników atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi i malowane farbami PILBET.

Podobne produkty