Opis techniczny:
  • konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy C25/30 oraz elementów stalowych ocynkowanych,
  • elementy metalowe ocynkowane metodą ogniową.

Podobne produkty