Opis techniczny:
  • Konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy C25/30, oraz elementów stalowych ocynkowanych,
  • Podpory wykonana z profilu zamkniętego 70x70x3mm,
  • Wszystkie elementy metalowe w urządzeniu ocynkowane są metodą ogniową,
  • Elementy betonowe są impregnowane i malowane preparatami i farbami firmy PILBET.

Podobne produkty